Activitats

DSC_3962

La nostra residencia té un equip interdisciplinari que elabora un programa d’activitats de psicoestimulació i dinamització sociocultural dirigit a mantenir i potenciar les capacitats físiques, psíquiques i socials dels nostres residents, amb la filosofia de “donar vida als anys”.

Així mateix, potenciem la dimensió lúdica, recreativa i relacional de la persona celebrant aniversaris, festivitats i realitzant excursions amb l’objectiu de que els nostres residents segueixin sent partícips de la seva societat i cultura.

Activitats d’estimulació cognitiva.

Objectiu: Treballar i mantenir les capacitats cognitives dels residents.

Responsables de les activitats: Psicòloga i Educadora Social.

– Grups de conversació.

– Identificar-associar elements.

– Programa de Reminiscencia.

– Concurs cognitiu.

– Activitats segons el nivell deteriori cognitiu.

– Etc.

Activitats d’estimulació motora.

Objectiu: Mantenir o millorar les capacitats físiques com: la deambulació i l’equilibri, la capacitat de manipular objectes petits i la mobilitat de les articulacions de tot el cos. Afavorint l’estat dels ossos i músculs i l’autonomia del resident.

Responsables de les activitats: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicòloga i Educadora Social.

– Gimnasia grupal.

– Psicomotricitat.

– Deambulació assistida.

– Exercicis actius en el gimnàs.

– Manualitats.

– Activitats bàsiques de la vida qüotidiana.

– Estimulació ambiental.

Activitats d’estimulació emocional.

Objectiu: promoure emocions positives a través del record.

Responsables de les activitats: Psicòloga i Educadora Social.

– Reminiscencia.

– Musicoterapia.

– Coral.

Activitats de participació social i comunitària.

Objectiu: Afavorir l’adaptació a la residencia, evitar l’aïllament, afavorir les relacions interpersonals, afavorir la participació i la convivència de la persona en el centre i en el seu entorn a través del gaudi i entreteniment tenint en compte els gustos i tradicions dels residents.

Responsable de les activitats: Educadora Social (amb recolzament de la resta del equip tècnic).

– Celebració de festivitats.

– Celebració d’aniversaris.

– Cinema.

– Excursions.